Skip to Content

> >|

Sphera Stainless Steel Tray w/o Handles (55 o cm) from SambonetSphera Stainless Steel Tray w/o Handles (55 o cm)   
£167.00,GBP SHOP ONLINE for Sphera Stainless Steel Tray w/o Handles (55 o cm) from Fy! | Designers

Sphera Stainless Steel Tray w/o Handles (40 o cm) from SambonetSphera Stainless Steel Tray w/o Handles (40 o cm)   
£134.00,GBP SHOP ONLINE for Sphera Stainless Steel Tray w/o Handles (40 o cm) from Fy! | Designers

1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Yellow (28o cm) from Sambonet1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Yellow (28o cm)   
£55.00,GBP SHOP ONLINE for 1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Yellow (28o cm) from Fy! | Designers

Sphera Stainless Steel Tray (40 o cm) from SambonetSphera Stainless Steel Tray (40 o cm)   
£134.00,GBP SHOP ONLINE for Sphera Stainless Steel Tray (40 o cm) from Fy! | Designers

Sphera Stainless Bowl w/o Handles (24 o cm) from SambonetSphera Stainless Bowl w/o Handles (24 o cm)   
£51.00,GBP SHOP ONLINE for Sphera Stainless Bowl w/o Handles (24 o cm) from Fy! | Designers

Sphera Stainless Steel Bowl/Tray w/ Handles (24 o cm) from SambonetSphera Stainless Steel Bowl/Tray w/ Handles (24 o cm)   
£51.00,GBP SHOP ONLINE for Sphera Stainless Steel Bowl/Tray w/ Handles (24 o cm) from Fy! | Designers

1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Red (28o cm) from Sambonet1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Red (28o cm)   
£55.00,GBP SHOP ONLINE for 1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Red (28o cm) from Fy! | Designers

1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Green (28o cm) from Sambonet1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Green (28o cm)   
£55.00,GBP SHOP ONLINE for 1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Green (28o cm) from Fy! | Designers

1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Blue (28o cm) from Sambonet1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Blue (28o cm)   
£55.00,GBP SHOP ONLINE for 1965 Vintage Quarzo Nero Non-Stick Spadella Wok in Blue (28o cm) from Fy! | Designers

1965 Vintage Stainless Steel 2-Handled Saucepot w/ Lid (16o cm) from Sambonet1965 Vintage Stainless Steel 2-Handled Saucepot w/ Lid (16o cm)   
£78.00,GBP SHOP ONLINE for 1965 Vintage Stainless Steel 2-Handled Saucepot w/ Lid (16o cm) from Fy! | Designers

> >|